Wetenschap en Spel

Clementoni wil kinderen op een leuke manier nieuwe dingen leren. Door de

ondersteuning tijdens het opgroeien en dit in de taal die ze het beste

begrijpen leren kinderen op spelende wijs. Het aanbod van speelgoed is

voor kinderen van 0 tot 12 maanden en ouders.